True

Handelsvillkor och dataskydd

Dina uppgifter behandlas alltid så säkert och säkert som möjligt hos oss

För ytterligare transparens har vi beskrivit våra policyer i enlighet med de nya GDPR-reglerna i denna artikel.

Tillämpning


a. Följande försäljnings- och leveransvillkor (nedan kallade "Villkoren") gäller för försäljning och / eller leverans av någon tjänst / produkt (nedan kallad "produkten" eller "tjänsten") från D-S Sikkerhedsudstyr A/S, (nedan kallat D-S) för handlare, organisationer samt privatpersoner och myndigheter i Sverige (nedan kallat "kunden").

b. Villkoren gäller om inte annat uttryckligen och skriftligt överenskommits mellan kunden och D-S Sikkerhedsudstyr A/S, och oavsett om avtalet har ingåtts via e-butik, e-post, telefon, en av våra representanter eller på annat sätt.

c. Det är en förutsättning för kundens köp att dessa villkor accepteras och kunden uppmanas att läsa villkoren noggrant.

2. Information, ingående av avtal etc.


a. All produktinformation samt all information om teknisk data och funktionalitet (t.ex. kategori, användning, godkännande etc.) är endast vägledande. Kunden har det fulla ansvaret för att välja produkt / tjänst, inklusive att produkten / tjänsten kan fungera i kundens avsedda driftsmiljö.

b. Kundens inlämnande av en beställning förutsätter registrering av kunden i D-S kundregister. D-S förbehåller sig rätten att godkänna beställande part som kund hos D-S.

c. När du gör en beställning via D-S webbplats genererar systemet automatiskt ett kvitto på ordermottagandet som skickas via e-post. Detta automatiska svar (via e-post) är INTE en bindande orderbekräftelse, varigenom ett avtal har ingåtts. Detta är endast ett elektroniskt kvitto för mottagande av beställningen och D-S kan utan ersättning annullera beställningen.

d. Kunden uppmanas att skriva ut och spara orderbekräftelsen efter mottagandet, eftersom detta kan vara relevant i samband med retur eller reklamation.

e. Fakturan skickas i samband med sändning av varan / tjänsten.

3. Beställning av varor


a.Varor kan beställas via vår webbplats: www.d-s.se. Telefon 0739-47 00 00 under våra öppettider: måndag-torsdag 7.00 - 16.30 och fredag 7.00 - 15.00, eller via e-post på d-s@d-s.se

b. Om du behöver ytterligare hjälp, råd och vägledning kan du också komma i kontakt med en av våra många mobila konsulter i Danmark. Ring huvudnumret (0739-47 00 00) så hjälper vi dig vidare.

4. Leverans och leveranstid


a. Leverans sker till alla adresser i Danmark samt Grönland och Färöarna. D-S levererar också till utländska och utländska mottagaradresser. Ring och hör mer på 0739-47 00 00.

b. Leverans sker från D-S huvudlager i Næstved, Danmark eller Malmö, Sverige.

c. Leveranstiden beror på storleken på beställningen, arten och vad som annars har avtalats mellan kunden och D-S. Den leveranstid som anges av D-S är ungefärlig och därmed icke-bindande för D-S, såvida inte en fast leveranstid uttryckligen har avtalats för hela beställningen eller delar därav.

i. Som utgångspunkt skickar D-S lager samma dag, om beställningen görs före kl. 14.00 måndag-torsdag och fredag före kl. 12.00 (som levereras på måndag).

ii. Beställda varor skickas vanligtvis tillsammans.

d. D-S förbehåller sig rätten att skjuta upp leveransen. Om förseningen beror på omständigheter som kan beskrivas som force majeure förlängs leveranstiden så länge hindret kvarstår.

e. Om leveransen inte kan slutföras på grund av kundens omständigheter, är varan på kundens bekostnad och risk. Vid detta tillfälle har D-S rätt att ta ut lagerhyror, kostnader etc.

f. Vid försening kan kunden säga upp avtalet endast om förseningen överstiger 3 veckor. I så fall har kunden endast rätt till återbetalning av redan betald summa, och kunden kan således inte göra anspråk på andra kostnader i samband med den försening som har inträffat.

g. Om avtalet med kunden innehåller flera varor / tjänster, och det finns förseningar eller brister i en del av leveransen, är kunden ändå skyldig att betala för de varor / tjänster som levereras i tid och / eller utan bristfällighet. Kunden har således rätt att säga upp den del av avtalet enligt dessa villkor som gäller endast för den försenade eller bristfälliga delen av leveransen.

h. När du handlar på d-s.dk har du flera olika leveransalternativ. Vi har också något som passar dina behov. Du kan välja mellan leverans med PostNord för företag, PostNord Pakkeshops eller själv du hämtar ditt paket från oss.

Oavsett vilken leveransmetod du väljer har du möjlighet att track and trace information (dvs. spåra ditt paket).

PostNord har utlämningsställen över hela landet och de finns i praktiskt taget alla Svenska städer. De flesta städer har minst en, och de stora städerna har flera. Därför har du möjlighet att hämta dina paket där det passar dig och när det passar dig. Du kommer att få ett e-postmeddelande när paketet är klart för hämtning i vald utlämningsställe.

Försäkra dig om att du har valt rätt artikel. Om du väljer Pick-up hos D-S skickas inte ditt paket och vi väntar på din pick-up. Du sparar frakt.

Paketet kan hämtas samma vardag som du får din e-post med beställningsbekräftelse. Om det inte finns i lager kommer vi att kontakta dig med besked om när paketet kan hämtas.

5. Priser


a. Alla priser är exkl. avgifter och hanteringskostnader etc.
 
Alla priser på webbplatsen är i danska kronor (DKK) och kunden kan fritt välja om de vill se priserna inklusive moms eller exklusive moms.
Med reservation för oförutsedda prisändringar som kan inträffa ända fram till leverans - inklusive leverantörernas prisökningar.

b. D-S reserverar sig för eventuella skrivfel, prisfel, moms- och skatteändringar, utsålda / utgående varor och leveransfel från våra leverantörer.

6. Hanteringskostnader


a. D-S använder PostNord för leverans i Danmark, om inte annat anges på orderbekräftelsen. Hanteringskostnaderna beräknas i enlighet med gällande villkor hos PostNord vid varje given tidpunkt och indirekta hanteringskostnader.

b. Frakt tillkommer på alla beställningar. Fraktkostnaderna beror på orderns vikt och volym och beräknas automatiskt när produkten läggs i kundvagnen på www.d-s.dk

c. Företagskund: Den totala fraktbeloppet läggs på den slutliga fakturan.

e. För större föremål som kräver pall, ring och hör mer på tel: 0739-47 00 00.

7. Betalningsvillkor


a. Betalning för beställda varor (för företagskunder) kan göras via banköverföring till Danske Bank med konto nr: 3511 3511114950.

b.Om köparen redan är en företagskund / myndighet eller annan organisation skickas fakturan antingen som PDF eller digital via EAN / GLN-nr. Köpeskillingen ska betalas, om inget annat skriftligt avtalats, 30 dagar netto från fakturadatum.

c. Betalning kan göras med följande betalkort (både som företagskund och privatkund): Dankort, VISA / Dankort, VISA, Eurocard / MasterCard och Visa Elektron. Vi tillämpar för närvarande ingen kortavgift på webbplatsen. D-S använder en betalningsgateway som garanterar att all kortinformation skickas krypterad och all skickad kortinformation är säker. När du betalar med Dankort och Visa / Dankort dras betalningen först när varan har skickats från vårt lager.

d. Beloppsreservationer för köp med betalkort och MobilePay
När du godkänner ett köp och använder ett betalkort eller MobilePay som betalningsmedel reserverar vi beloppet på ditt valda betalkort. Vi drar av pengarna först när varorna skickas till din valda leveransadress.
Vi reserverar beloppet för att kontroller att kortet inte är spärrat och att det finns täckning på kortet. När beloppet dras av från kortet annulleras reservationen automatiskt. Den maximala längden för en beloppsreservation beror på vilken typ av kort man har och vilken kortutgivaren är, t.ex. din bank.
Eftersom en beloppsreservation har en maximal varaktighet kan reservationen upphöra att gälla. Om artikeln inte levereras innan en reservation löper ut gör vi en ny reservation och den ursprungliga reservationen kommer att annulleras av kortutgivaren.

Om du gör förändringar i din beställning får du ett nytt ordernummer och en ny beloppsresevation kommer att göras.

Om du upptäcker att en bokning inte har annullerats, vänligen kontakta din kortutgivare, eftersom endast din kortutgivare kan avbryta reservationen. Vi hänvisar också till villkoren för ditt betalkort, som du har fått av kortutgivaren.

e. e. D-S accepterar, efter individuell bedömning av kundens kreditvärdighet, att leverera varor / tjänster på kredit (endast för företagskunder). Om du inte är registrerad kund hos oss är du välkommen att kontakta oss.

f. Kunden får inte kvitta mot inköpspriset för fordringar som härrör från andra juridiska frågor, och kunden får inte utöva rätten att kvarhålla eller vägra betalning på grund av försening, klagomål eller motkrav avseende den specifika leveransen.

g. Det debiterade beloppet redovisas på ditt konto.

h. Om du senare önska annullera din order är det nödvändigt att kontakta D-S via e-post info@d-s.se för att få tillbaka beloppet, eftersom detta inte kan göras automatiskt. E-postmeddelandet skall innehålla ordernummer och kontonummer som vi ska returnera pengarna till.

8. Försenad betalning


a. Vid sen betalning beräknas räntan automatiskt till 2% per. påbörjades månad från förfallodagen och en påminnelseavgift på 100 DKK per påminnelse. När köpeskillingen betalas efter att fordran har gått igenom rättslig inkasso får köparen stå för alla inkassokostnader. D-S skickar dock ut maximalt tre påminnelsebrev innan ärendet gåt till inkasso.

9. Äganderätt


a. D-S äger varan till fullo, så länge full betalning inte har erhållits för den beställda artikeln.

b. Tills ägandet har övergått till kunden måste de sålda varorna lagras och underhållas ordentligt. Skador på sålda varor skall ersättas av kunden utöver vad vanligt slitage innebär. Kunden förbinder sig att inte utan D-S skriftliga medgivande avyttra varorna på ett sätt som kan försämra D-S säkerhet i varorna, inklusive men inte begränsat till inteckning, uthyrning eller utlåning av varorna.

10. Returpolicy


a. Kunden har returrätt fram till 14 dagar efter leverans på den adress som kunden har angett. Varan skall returneras i original och obruten förpackning.

b. Beställningar på upphandlade, icke lagerhållna, varor kan dock inte annulleras eller returneras om inte produkten saknar delar eller är defekt.

c. Retur av varor som saknar delar eller är defekta, samt reparationer eller utbyte, görs enligt följande procedur:

i. Kontakta vår kundtjänst på telefon 0739-47 00 00 eller info@d-s.se med uppgift om kundnamn, kundnummer, beställningsnummer och artikelnummer för artikeln som du vill returnera.

d. Vi kommer att behandla ditt ärende omgående och ge dig svar gällande retur omgående.

e. Du får information om hur du skickar varorna i retur.

f. I de fall då retur ska göras till D-S är returadressen: D-S Sikkerhedsudstyr A/S, Menstrupvaenge 10, 4700 Naestved, Denmark. ATT: RETURN

g. Kunden har rätt till retur som motsvarar det pris som kunden betalat för artikeln när D-S har godkänt den returnerade artikeln. Hanteringskostnader, avgifter etc. kommer inte att returneras.

11. Reklamation samt fel och brister


a. Kunden är förpliktigad att snarast och senast dagen efter mottagandet av en leverans göra en inspektion av produkten / tjänsten och undersöka detta för eventuella brister. I händelse av transportskadad leverans måste detta avvisas eller tas emot med reservationer genom att notera det på terminalen / fraktsedeln. Transportskador är yttre synliga skador på förpackningen.

b. D-S ansvarar endast för tillverkningsfel. Om kunden upptäcker fel och brister, måste kunden omedelbart informera D-S med en specifikation av vad som felar. Om reklamation inte görs i tid upphör rätten att reklamera.

c. Reklamationstiden är under alla omständigheter begränsad till 24 månader från leverans. Efter utgången av reklamationstiden kan kunden således inte göra anspråk på reklamationen.

d. D-S: s ansvar för fel och brister är alltid begränsat till, efter D-S: s val, att antingen avhjälpa eller byta ut inom rimlig tid.

e. Ingen garanti ges av D-S ’, såvida inte annat uttryckligen och skriftligt överenskommits. Garanti- och serviceförpliktelser är inte D-S ansvar, utan tillverkaren i fråga och dess möjliga tjänsteleverantör, eller D-S vid egen produktion.

i. Egen produktion är produkter som produceras av D-S i en egen fabrik som ligger på adressen:

Menstrupvaenge 10
4700 Naestved, Denmark

12. Ansvar och ansvarsbegränsningar


a. D-S tar inte ansvar i händelse av försening eller defekter i produkten / tjänsten. D-S avsäger sig alltså ansvar för följdförluster och / eller indirekta förluster, inklusive rörelseförluster, vinstförluster, förlorade resultat eller andra indirekta förluster.

b. D-S: s produktansvar är begränsat till det ansvar som följer av produktansvarslagen, och D-S frånsäger sig alltså ansvar för produktskador av andra skäl. Kunden är skyldig att utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela D-S om en produktansvarsskada har inträffat eller att det finns en risk att sådan skada uppstår.

13. Personlig information


b. a. D-S 'behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Kunden kan kontakta D-S för ytterligare information om vilka uppgifter som behandlas och lagras av D-S eller om informationen ska raderas eller korrigeras. Information om kundens namn, adress, e-post etc. används endast för att uppfylla kundens beställning och informera kunden om oförutsedda problem skulle uppstå. I inget fall kommer D-S att vidarebefordra kundens information till tredje part, såvida inte kunden har godkänt detta.

b. När du skapar ett användarkonto och fyller i din kontoinformation ger du också tillstånd för att informationen ska lagras och användas av D-S. Du kan ändra din information när som helst (inklusive att prenumerera på nyhetsbrev etc.) genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Genom att registrera dig samtycker du också till att få servicemeddelanden, inklusive påminnelser om en övergiven varukorg, uppföljnings e-post efter ett köp i webbshoppen och e-postmeddelanden som innehåller produkter som du har visat intresse för


14. Särskilda villkor för konsultation


a. De särskilda villkoren för sådant bistånd gäller även för rådgivning, support och service som tillhandahålls av D-S. Observera följande speciella villkor gäller inte besök, vägledning, rådgivning och beställning av varor av / hos D-S konsulter. Dessa tjänster är gratis och är enbart upp till konsulten på D-S att planera och bestämma omfattning och innehåll.

b. Innehållet och omfattningen av konsultation specificeras separat och skriftligen. Om innehållet och omfattningen av konsultationen inte bestäms separat sker avräkning enligt den tidskonsumtion som beräknats av D-S och på de villkor som anges nedan. Konsultationen utförs, såvida inget annat skriftligt avtalas, inom normal arbetstid, som är måndag till torsdag 7.00 till 16.30 och fredag ​​kl. 07.00 till 15.00 D-S har rätt att få sina ärenden utförda av underleverantörer.

c. Kunden skall förse konsulterna och andra kontaktpersoner med relevant information som behövs för att lösa uppgiften. Kunden skall fritt tillhandahålla arbetsplatser som tillhandahålls i enlighet med konsultens instruktioner. Kunden skall hjälpa till att organisera arbetet och fördela resurser så att konsulttjänsten kan levereras enligt överenskommelse.

d. I händelse av omständigheter för vilka kunden är ansvarig för att den överenskomna konsultationen inte kan levereras eller försenas, har D-S Sikkerhedsudstyr A/S rätt att kräva ersättning för de konsulter som var tillgängliga för leverans av konsultationen som samt de extraordinära resurser som D-S Sikkerhedsudstyr A/S tillhandahållit har endast varit tvungen att använda till följd av förseningen med avdrag för eventuell fakturering för annat arbete som utförts av berörda konsulter under samma period.

e. Om kunden bryter mot avtalet om tillhandahållande av konsulttjänster, har D-S Sikkerhedsudstyr A/S rätt att kräva full ersättning för de konsulttjänster som betalas, oavsett om omfattningen av konsulttjänsterna bara uppskattas eller uppskattas av D-S Sikkerhedsudstyr A/S. Är ingen ersättning uppskattad eller estimerad har D-S rätt till en ersättning motsvarande den tidskonsumtion som normalt skulle ingå i en uppgift av detta slag.

f. Kunden ansvarar för att bestämmelserna i personuppgiftslagen, inklusive säkerhetsbestämmelserna, följs och kan inte göra D-S ansvarig för detta

g. Om inget skriftligt avtal har ingåtts i detta avseende beräknas D-S Sikkerhedsudstyr A/S ersättning utifrån den tid det tar att lösa uppgiften (inkl. Transporttid) enligt gällande timpriser enligt med den vid varje tidpunkt gällande prislistan. Arbete utanför ovan nämnda normala arbetstid sker för ett tillägg i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande prislistan.

h. D-S har rätt till ersättning för alla kostnader som uppkommit i samband med uppgifternas lösning inklusive kostnader för transport, boende, måltider och externa konsulter.

15. Force Majeure


a. Om en extraordinär situation uppstår som ligger utanför D-S Sikkerhedsudstyr A/S: s kontroll, och som enligt den danska försäljningslagen måste betraktas som force majeure, kommer D-S Sikkerhedsudstyr A/S åtaganden att upphävas under den extraordinära situationen. I en sådan extraordinär situation kan kunden säga upp avtalet med D-S om situationen varar eller antas vara längre än 60 dagar, och i sådana fall endast med 14 dagars varsel.

16. Tvist


a. Tvister skall avgöras av sjöfarts- och handelsdomstolen i Köpenhamn enligt danska regler.

b. När det gäller avtal om internationell handel krävs att FN: s köpekonvention (CISG) används.

17. Ogiltighet


a. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses ogiltiga, måste de andra villkoren fortsätta att gälla mellan kunden och D-S.

18. Köpgaranti
Få ditt köp skyddat upp till 50.000 kr om något skulle gå fel. Som medlem på PriceRunner ingår alltid Köpgaranti hos oss. Denna tjänst är gratis och gäller för registrerade PriceRunner medlemmar.

För dig som inte är medlem på PriceRunner och besökt oss genom deras tjänst så kan du ändå få ditt köp omfattat av Köpgarantin. Det enda du behöver göra är att inom en timme registrera dig gratis på deras hemsida. Det går på ett kick! Bli medlem på PriceRunner idag

Med PriceRunner Köpgaranti får du ersättning för trasig vara, om leverans av varan uteblir, om en enskild vara saknas vid leverans eller om varan är felaktig. För att Köpgarantin ska gälla så behöver beställningen vara adresserad till den adress du är skriven på.

Ersättning lämnas endast för inköpskostnader, fraktkostnader och den direkta ekonomiska skada du som kund lidit. Ingen ersättning lämnas för andra direkta eller indirekta kostnader, värdeminskning eller uteblivna intäkter.

Besök PriceRunner för en lista på ej omfattade kategorier samt fullständiga användarvillkor för Köpgarantin.

Dataskydd och cookies

Allmän privat policy


På ds.dk behandlar vi din personliga information i strikt förtroende och kommer inte på något sätt att avslöjas. I samband med att du gör en beställning här i butiken kommer ett antal uppgifter att samlas in för att slutföra leveransen.

Denna information inkluderar bl.a. namn, adress, telefonnummer, e-post samt kreditkortsinformation. All denna information samlas in under SSL-skydd (Secure Socket Layer), vilket skyddar dina data. Informationen kommer inte att användas på något annat sätt än för att slutföra leveransen och kommer bara att lagras så länge som är nödvändigt för oss att göra det.

Om du väljer att registrera dig för vårt nyhetsbrev kommer ditt e-postmeddelande att registreras, men du kan när som helst avbryta prenumerationen, varefter din e-post kommer att raderas permanent från nyhetsbrevssystemet. , men du kommer när som helst att kunna avsluta prenumerationen på detta, varefter din e-post raderas permanent från nyhetsbrevssystemet.

Cookies


ds.dk använder cookies i webbshoppen. Detta görs så att webbshoppen kan fungera med sina funktioner.

Dessa cookies innehåller dock personlig information om dig, men gör det bara möjligt för vårt system att underhålla en kundvagn.

Informationen används också för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Detta görs i samarbete med Google Analytics, som inte lagrar någon personlig information om dig utan bara tittar på dig som en del av statistiken. På detta sätt kan vi i många sammanhang förbättra din upplevelse på webbshoppen.

Vad är cookies?


En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker försöker lagra på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan användas för att följa användarens beteende.

Det finns två olika typer av cookies. En typ lagrar en fil på din dator under en längre tid. Den används till exempel för funktioner som rapporterar nyheter som har hänt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas session cookies. Under den tid du surfar på en sida lagras denna cookie tillfälligt i datorns minne, till exempel för att hålla reda på det språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på din dator under lång tid och försvinner när du stänger webbläsaren.

Vad använder vi cookies för?


D-S Sikkerhedsudstyr A/S använder två typer av cookies.

SessionCookies

Du lever så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar en ny skapas en ny sessionscookie.


Andra cookies

Bland annat lagrar vi ett uppskattat värde som vi använder för att få dina inställningar (t.ex. automatisk inloggning, sortering i listor etc.) i en databas.

Om du bara accepterar sessioncookies: Du kan använda vår webbplats till fullo även om du bara accepterar sessioncookies.

Om du inte accepterar cookies alls: Du kan inte använda vår webbplats helt om du inte accepterar cookies. Du kan läsa informationen, du kan se produkter, priser och relaterad information. Men du kan inte logga in, göra beställningar eller lägga till produkter i kundvagnen.

Oavsett vilka typer av kakor du accepterar är det alltid bra att logga ut när du lämnar webbplatser. Av säkerhetsskäl.

Hur tar jag bort cookies?


Se instruktioner här:

Cache


www.ds.dk cache lagrar större delen av webbshoppen. Detta lagrar inte någon av dina uppgifter, utan gör bara sidan snabbare när du klickar runt.

Din datasäkerhet Att


skydda de insamlade uppgifterna är extremt viktigt att skydda. Därför har vi det system som krävs för att helt skydda dessa från utomstående. En stor del av vår domän är till och med SSL-skyddad, vilket visas med ett lås i din webbläsare.

Till exempel är detta SSL-skydd aktivt när du anger din kreditkortsinformation och gör dina data extremt säkra.

Våra servrar är alla skyddade bakom brandväggar som skyddar mot intrång utifrån.

Godkännande


Genom att ange dina uppgifter på ds.dk accepterar du denna beskrivning av dataskydd.
app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.

Säkerhet för alla

Håll dig säkert uppdaterad med de senaste nyheterna och kunskapen inom PPE och arbetsmiljö